കേരള പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാല് ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് പരിക്ഷ എഴുതിയത്.

Featured Kerala

തിരുവനന്തപുരം: മാര്‍ച്ചിൽ നടന്ന ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഒന്നാം വര്‍ഷ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് dhsekerala.gov.in, keralaresults.nic.in. എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ ഫലം പരിശോധിക്കാം. നാല് ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്.

See also  തൃശ്ശൂരിൽ രേഖകളില്ലാതെ കടത്തിയ 300 പവൻ സ്വർണ്ണം പിടികൂടി